Tags
เครื่องมือวัดไฟฟ้า  webmail  Introduce  ขนมเหนียว  น้ำพริกเผา  พาน  ภาษาบาลี  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  ตัวหนีบ  การลงทุน  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  ข้าวโพด  C  ทฤษฎีการวางซ้อน  วาฟเฟิล  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  safety rules  พียูที  พื้นที่ใต้โค้ง  สถิติ  ไวท์มอลล์  การเพ้นท์  การสุ่มตัวอย่าง  กระเป๋าผ้า  กระโปรง  การแจกแจงแบบปกติ  อุปกรณ์สำนักงาน  smart art  Word  ผ้าคลุม  ทิชชู  Visual Studio  คัสตาร์ด  กระเป๋าออกงาน  ขนมปัง  Help  Data Management  จิ๊กซอ  ขนมปังเมเบิลโอ๊ตมิล  ตัวแปร  Toolbook  เพ้นท์ผ้า  นวดรักษาโรค  Script  ตารางค่าความจริง  เงินปันผล  รหัสของอุปกรณ์นิวเมติกส์  Graphic  กรอบรูป  กฏความปลอดภัย  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 31 Records
บทที่ 3 องค์กรธุรกิจ : 44.22 นาที
ครูดวงฤดี สังข์ทอง
Tags : ธุรกิจ,องค์กรธุรกิจ
 
บทที่ 3 สหกรณ์ : 47.43 นาที
ครูดวงฤดี สังข์ทอง
Tags : ธุรกิจ,สหกรณ์
 
บทที่ 4 หลักการจัดการ : 47.13 นาที
ครูชนิตา หงษ์ทอง
Tags : การจัดการ,ธุรกิจ
 
thank