Tags
powerpoint  ปีชวด  ปกเสื้อ  ปลากริม  คุกกี้ใหญ่  ทักทาย  ปักแต่งภาพ  หุ้นกู้  ที่ห้อยโทรศัพท์  แซนวิช  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  Time  forms  โวลต์มิเตอร์  เครื่อกลไฟฟ้า  Help  มารยาทชาวพุทธ  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  เอสซีเอส  buring  แผนธุรกิจ  เฟรนว์โทส  present  บายศรี  Weather  ผู้บริโภค  แห้ว  ปมฝรั่งเศส  การต้อนรับ  ขิง  งานปั้น  นิพจน์  ขนมปังปลา  กระเป๋า  ธนบัตร  กระเป๋าผ้า  การใช้พลังงาน  ไส้ผัก  ภาพปักปะ   ไข่เต่า  จากลา  เครื่องวัดแบบวงจรบริดจ์  เครื่องดับเพลิง  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  Visual Studio  ทาร์ต  อุปกรณ์ควบคุม  CASE Studio  ประกันภัย  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 4 Records
ซาลาเปาฟักทองไส้ผัก : 47.7 นาที
ครูเกศยา ยงภูมิพุทธา
Tags : ขนม,ซาลาเปา,ฟักทอง,ไส้ผัก,อาหาร
 
ซาลาเปาไส้หมูแดง : 44.26 นาที
ครูเกศยา ยงภูมิพุทธา
Tags : ขนม,ซาลาเปา,หมูแดง,อาหาร
 
หมั่นโถว : 47.54 นาที
ครูเกศยา ยงภูมิพุทธา
Tags : ขนม,ซาลาเปาไม่มีไส้,หมั่นโถว,อาหาร
 
thank