Tags
ปักแต่งภาพ  น้ำพริก  ขนมเปี๊ยไส้หมูหยอง  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  เขียนแบบแผ่นคลี่  safe  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  ที่จับตู้เย็น  Weather  Tools and Equipment  Web Server  บายศรี  กรอบรูป  พับริบบิ้น  ผ้าคลุมโต๊ะ  ซองโทรศัพท์  สตรอเบอรี่  พลังงานในการไหล  จิ๊กซอ  array  ตรรกศาสตร์  กระเป๋าถือ  machine tools  การไหลในช่องทางเปิด  ข้าวต้มเบญจรงค์  สายดิน  ประชากร  มอเตอร์ 1 เฟส  flow chart  รอตตี้บอย  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ขนมถ้วย  หมูหยอง  Visual Studio  Pulse Generator  ปักปะ  หมั่นโถว  พิซซ่ากระเป๋า  สินเขื่อ  มินต์  multimedia  พลังงาน  Resume  ผ้ากันเปื้อน  Dreamwaver   ถังเก็บลมอัด  แหล่งกำเนิดแสง  กับแกล้ม  ลอดช่อง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 54 Records
ดอกไม้แฟนซี : 42.32 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
กุหลาบแสนสวยจากผ้าไหม : 45.44 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
ดอกดาหลาผ้าไหม : 47.38 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 1 : 50.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 2 : 47.33 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 1 : 44.35 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 2 : 48.33 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 3 : 47.23 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 4 : 44.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
thank