Tags
pdf  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  วุ้น  ขนมเหนียว  รูปมะเฟือง  การแปลงเลขฐาน  การ์ดอวยพร  ริบหุ้น  ข้าวต้มมัด  ผู้บริโภค  ถั่ว  ความต้านทาน  function  workplace  การอ้างเหตุผล  ฟังก์ชัน  รังดุม  ฤดูกาล  ปักปีกนกไขว้  แบบทดสอบ  โรคเอดส์  หมั่นโถว  วงจรรักษาระดับแรงดัน  ขนมปัง  โปรแกรมนำเสนอ  อนุรักษ์พลังงาน  กำลังงานในการไหล  พหูพจน์  ที่ไหน  ผู้ถือหุ้น  Apache  ข้าวตู  สมบัติของสาร  ขนมปังกระทง  ตุ๊กตากระต่าย  วิถึไทยพอเพียง  ตกแต่งโต๊ะ  เครื่องวัดไฟฟ้า  ชอคชิพ  acrobat  ดอกไม้  ความสามารถ  การอนุญาต  ทองพับ  ทรานซิสเตอร์  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  player  Samba  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  Permission  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า
 
 
วงจรสตาร์และวงจรเดลต้า 2 : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรเดลต้า,วงจรสตาร์
 
สัญลักษณ์และอุปกรณ์ควบคุม : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : มอเตอร์ไฟฟ้า
 
thank