Tags
มารยาทชาวพุทธ  แกง  ปักแต่งภาพ  เงินสดย่อย  เขียนแบบท่อ  Hello  เบียร์  เฟรนว์โทส  ไดร์ผม  หน่วยผลิตสูญหาย  ครองแครง  โอรีโอ้  ฮ่องกง  ดีเทอร์มิแนนต์  TCP/IP  การแจกแจงแบบปกติ  สมบัติของแสง  อาหารเพื่อสุขภาพ  จุดคุ้มทุน  แบบตัดเสื้อ  ปกสมุด  Office Equipment  ซอง  function  พะแนง  ตกแต่งเสื้อ  หม้อแกง  กระแสไฟฟ้า  การหักเหแสง  ใบตอง  การต่อเซลล์ไฟฟ้า  Dreamwaver   ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  กระเป๋าเสื้อ  คาปูชิโน  รูปแบบพลังงาน  Mysql  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  ไวท์ช็อคโกแลต  ปลาช่อนทอด  ข้าวเกรียบ  แฟกทอเรียล  event  กระเป๋าถือ  คอมมิวเตชั่น  ปลาจาระเม็ด  ตุ๊กตาหมู  ถั่วแดง  พายผัก  บราวนี่  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 2
 
 
ตัวต้านทาน : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ตัวต้านทาน
 
มัลติมิเตอร์ 1 : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : มัลติมิเตอร์
 
 
 
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ : 0.2 นาที
ครูมงคล ธุระ
Tags : กฎของเคอร์ชอฟฟ์
 
thank