Tags
แอบเปิ้ล  วงจรรักษาระดับแรงดัน  ประเมินผลธุรกิจ  พีนัทบัตเตอร์  HTML TAG  เพ้นท์ผ้า  ตัวบ่งปริมาณ  สิ่งเสพติด  ทรัพย์สิน  โปรแกรมคำนวน  แป้งทอด  ครีม  อิ่วก้วย  กฎการสะท้อน  มอเตอร์ไฟฟ้า  แรงดันไฟฟ้า  อุปกรณ์สำนักงาน  ซองโทรศัพท์  ปั้นกระดาษ  เครื่องประดับ  กับแกล้ม  plural  มารยาทชาวพุทธ  ตะเข็บวงล้อ  ซอยผม  ใบเตย  พีชคณิตแบบบลูลีน  วงจรแม่เหล็ก  ยำสาหร่าย  กำลังงานในการไหล  smart art  โมเสก  ราสเบอร์รี่  เล็บมือนาง  ตัวแปร  Greeting  สหกรณ์  ปักตรึงผ้า  ผ้าคลุม  ลายสับปะรด  ระบบนิเวศ  zip  ต่อเล็บ  ฮ่องกง  โปรแกรมนำเสนอ  จรรยาบรรณ  การนับ  น้ำพริก  แฟคทอเรียล  ภาพทิวทัศน์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การกู้เงินโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ชนิดมีดอกเบี้ย และชนิดไม่มีดอกเบี้ย

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การกู้เงินโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ชนิดมีดอกเบี้ย และชนิดไม่มีดอกเบี้ย
 
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน : 45.29 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การเงิน,ตั๋วเงิน
 
การริบหุ้นวิธีที่ 2 : 44.21 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,ริบหุ้น
 
 
thank