Tags
Apache  ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน  Introduce  TEST Main  ช่อบูเก้  ข้าวมัน  จับลอนผม  ขนมเปี๊ยไส้หมูหยอง  นิวเมติกส์  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  รับปริญญา  ชอคโกแลต  วุ้น  รูปแบบพลังงาน  อาหารผัด  วงจรตัดลูกคลื่น  กล่องทิชชู  ตัดผมชาย  กฎการนับ  ป้ายอวยพร  วงจรทวีแรงดัน  หมูหยอง  น้ำผึ้ง  ซอยผม  ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  ประวัติการทำงาน  เพ้นท์ผ้า  ปลาจาระเม็ด  เศรษฐกิจ  ภาพสัตว์  สถิติ  นิติกรรรม  ปักเดินเส้น  ต้นทุน  มินท์  การสะท้อนแสง  Linux  คำนวณเลขฐาน  ชิฟฟ่อน  cake  แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ  ประเภทของการไหล  ซอสพริก  ขนมเปี๊ยะ  วงจรเรียงกระแส  การแปลงเลขฐาน  ความหนืด  วางแผนทางการเงิน  ลำใย  ปักแต่ง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
งบกำไรขาดทุนของกิจการบริษัท

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  งบกำไรขาดทุนของกิจการบริษัท
 
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน : 45.29 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การเงิน,ตั๋วเงิน
 
การเลิกกิจการบริษัท จำกัด : 48.41 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,เลิกกิจการ
 
thank