Tags
ผู้ประกอบการ  เพ้นท์แก้ว  เขียนแบบท่อ  เอกพจน์  Topology  Open Office  สะเต๊ะ  มอลเบอรี่  โยเกิร์ต  ประวัติการทำงาน  การลงทุน  ถาด  ตุ๊กตาแมวน้ำ  โปรแกรมประมวลผลคำ  ขยายคอเสื้อ  ควบคุมต้นทุน  แป้งจี่เผือก  Key  C  พายคัสตาร์ด  ลูกพรุน  บริหารจิต  ดอกเบี้ย  ผัดกระเพรา  เค้กส้ม  การตัดเสื้อ  สปัน  ยาสมุนไพร  ชุดบริการลมอัด  fire extinguisher  function  working environment  ไบแอสทรานซิสเตอร์  งาดำ  รังนก  Place  เขียนแบบแผ่นคลี่  การแสดงความเป็นเจ้าของ  ความดันในของไหล  งบกำไรขาดทุน  ขนมปังไส้วีทเจิม  occupational  แสง  กฎการนับ  กระเป๋าจ่ายตลาด   demange  การต้อนรับ  กับข้าว  เงินสดย่อย  ปักปีกนกไขว้  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 9 Records
การริบหุ้นวิธีที่ 1 : 45.25 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,ริบหุ้น
 
การริบหุ้นวิธีที่ 2 : 44.21 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,ริบหุ้น
 
หุ้นทุนได้รับคืน (Treasury Stock) : 44.24 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,หุ้นทุน
 
การจำหน่ายหุ้นกู้ : 45.38 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags :
 
การจำหน่ายหุ้นกู้ (ต่อ) : 45.40 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,หุ้นกู้
 
thank