Tags
safe  พระไตรปิฎก  ผมทรงฟาร่า  เครื่องอัดลม  ช้าง  การผลิต  occupational  ผักโขม  ปีขาล  ทรัพยากรธรรมชาติ  caution  เอกสารธุรกิจ  ตัวเหนี่ยวนำ  คุกกี้ใหญ่  การต่อเซลล์ไฟฟ้า  เขียนแบบ  ทิชชู  แบบฟอร์ม  สะเต๊ะ  ส้ม  ทอด  หุ้นกู้  Help  งานดอกไม้  mail merge  สาลี่  หมั่นโถว  Ability  มะพร้าว  ค่าเงิน  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  อาชีพ  ขนมเปี๊ยะ  ผ้าเช็ดมือ  หลอดคายประจุ  การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  ข้าวต้มเบญจรงค์  คอมพิวเตอร์กราฟิก  ปอเปี๊ยะสด  คาปาซิเตอร์  สารกึ่งตัวนำ  Where  การแจกแจงแบบปกติ  สาหร่าย  ชิฟฟ่อน  เต้าหู้ยี้  แรงกระทำ  แอปเปิ้ล  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การบัญชีเกี่ยวกับการสลักหลังโอนตั๋ว 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การบัญชีเกี่ยวกับการสลักหลังโอนตั๋ว 1
 
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน : 45.29 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การเงิน,ตั๋วเงิน
 
การริบหุ้นวิธีที่ 2 : 44.21 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,ริบหุ้น
 
thank