Tags
ทฤษฎีแสง  ภาวะโลกร้อน  ผงกะหรี่  Action  ของเล่น  Dreamwaver   คาปูชิโน  ลายซิ่น  ไวท์มอลล์  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  โปรแกรมนำเสนอ  Database  ยำ  แม่เหล็กไฟฟ้า   สัญลักษณ์โลหะ  ขนมขิง  analysis  งานศิลป์  ปอเปี๊ยะ  พฤติกรรมทางเพศ  ธนบัตร  มารยาทชาวพุทธ  เม็ดมะม่วงหิมพานต์  สุขภาพ  ตกแต่งเสื้อ  ตัวเชื่อมประพจน์   ขนมปังไส้วีทเจิม  กระเป๋าซิ๊ป  Photoshop  ยาสมุนไพร  ขอบคุณ  ตัดเสื้อ  ผัด  ขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่  ค่าจ้าง  เสาวรส  หมวก  หมูแดง  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  Safety Colours  จุดคุ้มทุน  ปักคัดเวิร์ค  AppServ  ขั้วแม่เหล็ก  อบายมุข  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  ผลิตผลพลอยได้  งานปั้น  ทรัพย์สิน  แบบกางเกง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 13 Records
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 1 : 50.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 2 : 47.33 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 48.37 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 45.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 48.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 44.24 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 47.49 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 50.22 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 50.34 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
thank