Tags
Data Management  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  คอร์นเฟล็ก  เขียนแบบโครงสร้าง  ไบแอสทรานซิสเตอร์  ฮ่องกง  ฉาบ  พลังงานไฟฟ้า  ใบเตย  flow chart  ไดร์ผม  นึ่ง  ผ้าตกแต่งโต๊ะ  ผู้ประกอบการ  ยำ  พายผัก  กะหรี่พัฟท์  เครื่อกลไฟฟ้า  หน่วยผลิตสูญหาย  ข้าวต้มมัด  กระเป๋าถือ  หมูแดง  ฟิวส์  carelessness  อันตรายจากไฟฟ้า  เครื่องมือและอุปกรณ์  เครื่องอัดลม  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  กฎการสะท้อน  Photoshop  ของที่ระลึก  ถั่วกวน  ขนมปังเบียร์  เมตริกซ์  กระเป๋าผ้า  แอบเปิ้ล  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  เย็บตะเข็บ  สาร  เวลา  นวดรักษาโรค  ซิป  ฮาวายเอี้ยน  อาหารหวาน  สัจนิรันดร์  ต้นทุน  ธุรกิจ  หมั่นโถว  Topology  ทฤษฎีแสง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว



  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 
 
การเลิกกิจการบริษัท จำกัด : 48.41 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,เลิกกิจการ
 
 
การจำหน่ายหุ้นกู้ (ต่อ) : 45.40 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,หุ้นกู้
 
การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร : 45.34 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การเงิน,เช็ค
 
thank