Tags
Tools and Equipment  หลอดฟลูออเสเซนต์  network  ตัดเย็บเสื้อผ้า  array  ภาพปะติด  ฟักทอง  บริหารความเสี่ยง  ลูกชิ้น  กระดาษทิชชู  เฟรนว์โทส  โอห์ม  กฎการนับ  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  บลูเบอร์รี่  น้ำพริก  ซิป  ภาชนะดินเผา  การสุ่มตัวอย่าง  เนยถั่ว  ประจุไฟฟ้า  compress  ผัดขี้เมา  event  คุณภาพลมอัด  ปกสมุด  จับลอนผม  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  ทรงตรง  excel  บริโอช  พระสงฆ์  J-FET  ไหว้พระจันทร์  ผลตอบแทน  Number  ค่าจ้าง  การต่อเซลล์ไฟฟ้า  ปักตรึงผ้า  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  คุกกี้สมุนไพร  กัดกระจก  ปลากริม  วงจรเดลต้า  ปักคัดเวิร์ค  ฮ่องกง  กับข้าว  การเรียงสับเปลี่ยน  เครื่องกำเนิดสัญญาณ   สัญลักษณ์งานเชื่อม  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 84 Records
กระเป๋าเครื่องสำอางค์ : 37.45 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
 
เครื่องประดับจากขวด : 43.12 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : เครื่องประดับ,งานศิลป์
 
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
thank