Tags
ขนมขิง  เพ้นท์เล็บ  Leave  สมุนไพร  danger  โมเมนตัมในของไหล  มัฟฟิน  กระต่าย  งานกระดาษทิชชู  กลศาสตร์ของไหล  การจัดหมู่  สัปปะรดกวน  Help  พลังงานไฟฟ้า  warning  ลายปัก  สัญลักษณ์โลหะ  เส้นใหญ่  Master page  สัญลักษณ์งานท่อ  หมวก  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  ใบไม้  วุ้น  Key  งานปัก  การเย็บแขนเสื้อ  ผ้าเช็ดมือ  กระเป๋าเอนกประสงค์  แหล่งพลังงาน  สารกึ่งตัวนำ  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  ทรานซิสเตอร์  วงจรฟิลเตอร์  ฟักทอง  การเดินมอเตอร์ 3 เฟส  ขิง  ปิ้ง  คอมพลีเมนต์  ลืมกลืน  ผู้บริโภค  Introduce  วิกฤตการณ์พลังงาน  Photoshop  ซาลาเปา  งานผ้า  พระไตรปิฎก  ความน่าจะเป็น  Information  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 60 Records
กระเป๋าต่อรูดเหลี่ยม : 47.22 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
 
กระเป๋ารูดกลม : 44.51 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
 
กระเป๋าห้าเหลี่ยม : 40.11 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
 
กระเป๋าย่าม : 42.0 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์,ย่าม
 
thank