Tags
ตัวเก็บประจุ  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  โมเสก  ผ้ารองจาน  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  พายไข่  สัญลักษณ์งานเชื่อม  กฎการส่องสว่าง  เครื่องดับเพลิง  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  เยื่อไผ่  เมตริกซ์  แฟคทอเรียล  มาเช่  การแลกเปลี่ยน  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  วงจรตัดลูกคลื่น  Office Equipment  สตางค์  ทฤษฎีแสง  สมบัติของแสง  โกโก้  ตัดผมชาย  ข้าวต้ม  เอกสารธุรกิจ  แต่งเล็บ  การเรียงสับเปลี่ยน  ตัวเหนี่ยวนำ  พิซซ่ากระเป๋า  เพ้นท์แก้ว  ของที่ระลึก  กระเป๋าผ้า  พายไส้หวาน  ตกแต่ง  อาหารคาว  การเดินมอเตอร์ 3 เฟส  ที่ติดตู้เย็น  แป้งทอด  กระต่าย  ยาสมุนไพร  ทองม้วน  นวดหน้า  ปลากระพง  กฎของโอห์ม   โวลท์มิเตอร์  สาหร่าย  วงจรไฟฟ้า  วงจรพิมพ์  งบกำไรขาดทุน  รายได้  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 44 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
การบริหารความเสี่ยง : 46.14 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,บริหารความเสี่ยง,แผนธุรกิจ
 
thank