Tags
Web Server Control  สมบัติของแสง  ตารางค่าความจริง  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  dangerous  นึ่ง  วาดเขียน  acrobat  ปลากริม  กล่องบรรจุภัณฑ์  เสื้อผู้หญิง  เมตริกซ์  ตุ๊กตา  เซ็ทผม  โยเกิร์ต  CASE Studio  ทรานซิสเตอร์  โมเมนตัมในของไหล  กระทง  พัฟ  คาปูชิโน  วงจรขนาน  เครื่องกำเนิดความถี่   array   หนี้สิน  คอมมิวเตชั่น  occupational accidents  ศาสนาพุทธ  Greeting  งานประดิษฐ์  ความดันในของไหล  ช้าง  หม้อแปลงไฟฟ้า  webmail  สินเขื่อ  ผลิตผลร่วม  เอกพจน์  ม่าฮ้อ  สาหร่าย  ลายข้าวหลามตัด  ผงกะหรี่  แผนธุรกิจ  ปากหม้อ  ขนมปังเมเบิลโอ๊ตมิล  กล่องทิชชู  ถั่ว  ภาษีอากร  จรรยาบรรณ  หม้อแกง  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 42 Records
กระเป๋าเครื่องสำอางค์ : 37.45 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
 
เครื่องประดับจากขวด : 43.12 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : เครื่องประดับ,งานศิลป์
 
thank