Tags
Script  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  Greeting  การอนุญาต  จิ้นหม่าวู  วงจรพิมพ์  หมูสับ  chart  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  สินเขื่อ  กฎมือซ้ายของเฟรมมิ่ง  เยื่อไผ่  ไหว้พระจันทร์  เขียนแบบโครงสร้าง  ซาลาเปา  สมบัติของสาร  กำลังไฟฟ้า   ตั๋วแลกเงิน  กระเป๋าออกงาน  ของว่าง  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  protect  safety  ขนมอบ  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  ปลา  จุดคุ้มทุน  การออมเงิน  เสื้อผู้หญิง  เอกสารธุรกิจ  สาบเสื้อ  เม็ดมะม่วงหิมพานต์  กฎการสะท้อน  ตัดผมหญิง  นวดหน้า  ลูกเต๋า  โปรแกรมนำเสนอ  ออสซิลโลสโคป  หมั่นโถว  ขนมกล้วย  คะน้า  หม้อแกง  ชาเขียว  รายได้  ขนมเหนียว  สินเชื่อ  เอกลักษณ์ไทย  Safety Symbols  ยูเจที  การไหล  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 43 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
การบริหารความเสี่ยง : 46.14 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,บริหารความเสี่ยง,แผนธุรกิจ
 
thank