Tags
มอเตอร์ไฟฟ้า  OSI model  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  ลายปัก  กระเป๋าผ้าไหม  Site Navigation  แม่เหล็ก  กำลังไฟฟ้า   ผักโขม  กฎการส่องสว่าง  กระเป๋าหิ้ว  ความน่าจะเป็น  ทรัพยากรธรรมชาติ  Graphic  คุกกี้ฟักทอง  งานปะติด  Service Station  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  ภาษี  เต้าหู้ยี้  ขัดหน้า  ภาษีอากร  ข้าวเหนียว  ปลาทอด  รังดุม   หนี้สิน  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  protection  เลซี่ - เดซี่  การผลิต  Greeting  เสื้อเชิ้ต  เช็ค  ประดิษฐ์  แบบฟอร์ม  ที่ไหน  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  HTML TAG  พาย  ใบตอง  เมตริกซ์  ลายข้าวหลามตัด  แฟคทอเรียล  เปี๊ยะ  ขนมปังเบียร์  หม้อแปลงไฟฟ้า  Tools and Equipment  ข้าวสาลี  วางแผนทางการเงิน  แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 45 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
บริหารการผลิตเพื่อประสิทธิภาพสูง : 46.58 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : การตลาด,การผลิต,ธุรกิจ
 
เป้าหมายกับการบริหารจัดการ : 48.49 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : การจัดการ,ธุรกิจ
 
thank