Tags
สมุนไพร  เช็ค  ไวท์มอลล์  ขั้วแม่เหล็ก  ทรานซิสเตอร์  ภาษี  โกโก้  การมองเห็น  ประกอบธุรกิจ  ตารางธาตุ  โอห์ม  การเลือกคู่  เสื้อคอกลม  ภาพปะติด  สัญลักษณ์งานท่อ  ขนมอบ  Mail Server  ขอบคุณ  ลูกหม่อน  สวิตซ์  สาบเสื้อ  บราวนี่  ขนม.อาหาร  mail client  พาย  สมบัติของสาร  เงินปันผล  เขียนแบบ  อุบัติเหตุจากการทำงาน   วงจรพิมพ์  webmail  สโคน  อาชีพ  การแปลงเลขฐาน  Service Station  ช็อคโกแลต  การแสดงความเป็นเจ้าของ  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  สมบัติของธาตุ  Catalog  กระเป๋าเก่า  การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า  แอปเปิ้ล  แซนวิช  Pharmacy  ลายพัด  ตุ๊กตาหมี  วิถึไทยพอเพียง  งานพับ  มัฟฟิน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 31 Records
บทที่ 3 องค์กรธุรกิจ : 44.22 นาที
ครูดวงฤดี สังข์ทอง
Tags : ธุรกิจ,องค์กรธุรกิจ
 
บทที่ 3 สหกรณ์ : 47.43 นาที
ครูดวงฤดี สังข์ทอง
Tags : ธุรกิจ,สหกรณ์
 
บทที่ 4 หลักการจัดการ : 47.13 นาที
ครูชนิตา หงษ์ทอง
Tags : การจัดการ,ธุรกิจ
 
thank