Tags
acrobat  แบบเสื้อ  เขียนแบบ  ร้อยมาลัย  ทิชชู  อันตรายจากไฟฟ้า  ขนม.อาหาร  วงจรแม่เหล็ก  เสริมสวย  โรล  พฤติกรรมทางเพศ  อุปกรณ์ไฟฟ้า  เข็มมือ  ไฟ  ตุ๊กตากระต่าย  unzip  การสุ่มตัวอย่าง  ระบบการให้แสง  การสะท้อนแสง  การใช้ยา  รีเลย์  ไดโอด  บัญชีบริษัท  กล่องบรรจุภัณฑ์  ตัวเชื่อมประพจน์   safety rules  Direction  demange  นวดรักษาโรค  ผลิตผลพลอยได้  ภาษาบาลี  เอสซีอาร์  รังดุม  วาดเขียน  การติดผ้า  แบบฟอร์ม  พียูที  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  เครื่องวัดแบบวงจรบริดจ์  การเรียงสับเปลี่ยน  if-else  พุทธสาวก  safety condition  สาบเสื้อ  หมูแดง  จีทีโอ  กฎมือซ้ายของเฟรมมิ่ง  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  เส้นใหญ่  ฉาบ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 43 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
การบริหารความเสี่ยง : 46.14 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,บริหารความเสี่ยง,แผนธุรกิจ
 
thank