Tags
นวดหน้า  คอมพลีเมนต์  มูส  ข้าวตู  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  แบบตัดเสื้อ  กล่องบรรจุภัณฑ์  เพ้นท์ผ้า  เนยถั่ว  ลำใย  ขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่  คุกกี้ไวท์มอลล์  ผู้ประกอบการ  พฤติกรรมทางเพศ  สารกึ่งตัวนำ  วงจรนิวเมติกส์  เยื่อไผ่  ปลาดุก  มะพร้าว  ผูกผ้าแบบระย้า  การต่อเซลล์ไฟฟ้า  แสง  XML  แขนเสื้อ  อันตรายจากไฟฟ้า  ขมปังพิต้า  เงินฝาก  workplace  เงินสดย่อย  มินต์  Log Server  การเดินมอเตอร์ 3 เฟส  การเลือกผ้า  เฟรนว์โทส  ทิศทาง  สัปปะรดกวน  งบกำไรขาดทุน  บริหารความเสี่ยง  ทอฟฟี่  ปลาทูน่า  เคลือบรูป  ฟักทอง  เสาวรส  น้ำผึ้ง  ชิพ  prohibition  เอสซีเอส  เต้าหู้  Style Sheet  ตัวเก็บประจุ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 124 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
การบริหารความเสี่ยง : 46.14 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,บริหารความเสี่ยง,แผนธุรกิจ
 
thank