Tags
แกงเผ็ด  อาหารจีน  ผู้ประกอบการ  ความเร็วแสง  FTP  ขนมขิง  ข้าวเหนียว  ผ้าคลุม  บราวนี่  พียูที  บันทึกบัญชี  fire  เงินฝาก  ข้าวสาลี  SQL  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  เสื้อผู้ชาย  โมเมนตัมในของไหล  โจ๊ก  ขนมกล้วย  Data Management  ถั่ว  เกล้าผม  ตำลึง  มัน  ที่ติดตู้เย็น  อิ่วก้วย  ตกแต่งโต๊ะ  ร้อยมาลัย  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  คุณภาพลมอัด  โครงงานวิทยาศาสตร์  นโยบายพลังงาน  Linux  ตัดผมหญิง  เล็บมือนาง  occupational accidents  นวดหน้า  Tools and Equipment  สินเชื่อ  แบบแขนเสื้อ  มัลติมิเตอร์  การออมเงิน  กระเป๋าเอนกประสงค์  งาดำ  ค่าจ้าง  Self-bias  การต่อเซลล์ไฟฟ้า  การติดผ้า  สารกึ่งตัวนำ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 125 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
การบริหารความเสี่ยง : 46.14 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,บริหารความเสี่ยง,แผนธุรกิจ
 
thank