Tags
ที่จับตู้เย็น  แอปเปิ้ล  วงจรไฟฟ้า  ชิฟฟ่อน   หนี้สิน  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  ปลาหมึก  ตารางค่าความจริง  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  ซองโทรศัพท์  ฐานข้อมูล  อัลมอลด์  ใบไม้  พียูที  เขียนแบบแผ่นคลี่  คอร์นเฟล็ก  มินท์  เมี่ยง  ไส้ครีม  เชอรี่  Data Management  ขนม.อาหาร  งานปั้น  พานพุ่ม  carelessness  buring  เข็มมือ  ปักแต่งยีน  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  เมล็ดทานตะวัน  ต้มยำ  เขียนแบบท่อ  protect  หมูสับ  การมองเห็น  เครื่องมือ  ข้าวเกรียบ  หลน  คัสตาร์ด  ASP.NET  ขนมปังปิต้า  พีชคณิตแบบบลูลีน  การผลิต  ไดโอด  เครื่องวัดเฉพาะงานทางไฟฟ้า  Open Office  เย็บตะเข็บ  Firewall  ซิป  function  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 43 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
การบริหารความเสี่ยง : 46.14 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,บริหารความเสี่ยง,แผนธุรกิจ
 
thank