Tags
โปรแกรมคำนวน  กระเป๋าหิ้ว  ชาเขียว  รหัสของอุปกรณ์นิวเมติกส์  Web Server  หัวไชเท้า  รีเลย์  ฟิวส์  ผ้าตกแต่งโต๊ะ  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  ปักผ้า  วงจรขนาน  SiteMap  โจ๊กงาดำ  ใบไม้  กระดาษทิชชู  ภาพปักปะ   File Server  สาหร่าย  ตัวเหนี่ยวนำ  แหล่งกำเนิดแสง  อาหารผัด  จรรยาบรรณ  VOIP  ช้าง  วงจรรักษาระดับแรงดัน  ลูกพรุน  บริโอช  พลังงาน  เย็บเสื้อ  เสื้อฮาวาย  จิ้นหม่าวู  flow chart  นิวเมติกส์  ต้นทุนการผลิต  เนยถั่ว  แหล่งข้อมูลธุรกิจ  มันเทศ  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  ซอยผม  ตัวเชื่อมประพจน์   กระทง  forms  ประเภทของการไหล  เครื่องมือกล  ร้อยมาลัย  Catalog  เครื่องกำเนิดความถี่   การต้อนรับ  singular  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 4 Records
กระเป๋าย่าม : 42.0 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์,ย่าม
 
ย่ามใบเล็ก : 46.58 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : งานผ้า,ประดิษฐ์,ย่าม
 
กระเป๋าย่ามใบใหญ่ : 49.47 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
thank