Tags
ริบหุ้น  ไข่เต่า  กล้วย  อบายมุข  ทรายอัด  Road Signs  เนยถั่ว  ตารางค่าความจริง  หัวไชเท้า  น้ำสลัด  ชอคชิพ  หลอดคายประจุ  รังนก  หลอดฟลูออเสเซนต์  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  ฟิวส์  จัดการขยะ  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  ขนมปังปลา  บลูเบอรี่  การออมเงิน  ที่ใส่ทิชชู  ช่อบูเก้  นึ่ง  จริยธรรมทางธุรกิจ  เล็บมือนาง  สัมพันธภาพ  safety condition  คุกกี้สมุนไพร  File Server  ภาพดอกไม้  มัน  ตัดเสื้อ  พลังงานไฟฟ้า  HTML TAG  ต่างหู  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  กุ้งย่าง  แบบทดสอบ  ทฤษฎีแสง  ปลาดุกย่าง  สัญลักษณ์งานท่อ  Offer  วงจรฟิลเตอร์  ทฤษฎีการวางซ้อน  ยาสมุนไพร  วงจรสตาร์  ขนมปังเบียร์  ตัวหนีบ  เลขฐาน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
กฎของโอห์ม , กำลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  กฎของโอห์ม , กำลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า
 
 
thank