Tags
Self-bias  สัมพันธภาพ  การวางตัว  ปลาช่อนทอด  เคลือบรูป  เศรษฐกิจ  พลังงานในการไหล  เปี๊ยะชาววัง  matter  ธาตุ  ปักแต่งยีน  ระบบปฏิบัติการ  การเย็บแขนเสื้อ  Script  C  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  ทอฟฟี่  คุกกี้ใหญ่  Count   หนี้สิน  การต้อนรับ  ตัวเชื่อมประพจน์   เจริญปัญญา  Form  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  แหล่งกำเนิดแสง  Button  safety equipment  smart art  ตุ๊กตาแมวน้ำ  แอบเปิ้ล  ทำสีผม  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  ค่าความต้านทานรวม   กระเป๋าหิ้ว  Mysql  สมการเชิงเส้น  พุทธสาวก  รายได้  สิ่งเสพติด  ครีมชีส  วงจรเรียงกระแส  กระเป๋าออกงาน  ริบหุ้น  วงจรสตาร์  แป้ง  งบกำไรขาดทุน  สายดิน  fire  Pulse Generator  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์ 3 เฟส (2)

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์ 3 เฟส (2)
 
 
วงจรสตาร์และวงจรเดลต้า 2 : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรเดลต้า,วงจรสตาร์
 
ออสซิสโลสโคป 2 : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ออสซิลโลสโคป
 
thank