Tags
สัญลักษณ์โลหะ  warning  การจัดหมู่  ของเล่น  safety equipment  ผู้ถือหุ้น  ของที่ระลึก  การเย็บแขนเสื้อ  Direction  OSI model  กับแกล้ม  แบบฟอร์ม  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  ช็อคโกแลต  วิถึไทยพอเพียง  แหล่งพลังงาน  สวิตซ์  วาดเขียน  หน่วยผลิตสูญหาย  ผูกผ้าแบบระย้า  กำลังงานในการไหล  แบบตัดเสื้อ  ตารางค่าความจริง  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  แยม  ส้ม  Dreamwaver   มัฟฟินเมล็ดทานตะวัน  คัพเค้ก  พุทธสาวก  ผู้ประกอบการ  Data Management  พัฟท์  การออม  เครื่องประดับ  ภาพดอกไม้  Tools and Equipment  เบเกอรี่  ที่ใส่ดินสอ  ถั่ว  หมอนปักเข็ม  ภาพปะติด  Site Navigation  กระดาษล้มลุก  มูส  ถาด  ตรรกศาสตร์  พิซซ่า  การออมเงิน  ทาร์ต  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การบัญชีเกี่ยวกับการสลักหลังโอนตั๋ว 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การบัญชีเกี่ยวกับการสลักหลังโอนตั๋ว 2
 
 
งบดุลของกิจการบริษัท : 44.30 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : งบดุล,บัญชีบริษัท
 
 
thank