Tags
ศาสนาพุทธ  ตุ๊กตากระต่าย  วาฟเฟิล  Resume  ผ้ากันเปื้อน  ขมปังพิต้า  สัญลักษณ์งานเชื่อม  โปรแกรมนำเสนอ  Text Field  ไข่เยี่ยวม้า  การสูญเสียพลังงาน  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  เซลล์ไฟฟ้า  ภาษาซี  SMEs  Image Ready  อนุรักษ์พลังงาน  เผือก  ฮาวายเอี้ยน  Presentation  ฟังก์ชั่น  หมูแดง  การเรียงสับเปลี่ยน  การออมเงิน  โอกาสทางธุรกิจ  แป้งทอด  compress  กัดกระจก  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  powerpoint  เครื่องอัดลม  แอปเปิ้ล  ค่าความต้านทานรวม   safety  ระบบการให้แสง  ผ้าคลุมโต๊ะ  มอเตอร์ 1 เฟส  หมูทอด  ภาพทิวทัศน์  คุกกี้สมุนไพร  กล่องทิชชู  คอมมิวเตชั่น  Word  แบล็คฟลอเรสต์  การจัดหมู่  ต่างหู  ต้นทุนการผลิต  ภาพสัตว์  ใบตอง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การบัญชีเกี่ยวกับการขายลดตั๋วเงินรับ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การบัญชีเกี่ยวกับการขายลดตั๋วเงินรับ
 
 
 
การเลิกกิจการบริษัท จำกัด : 48.41 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,เลิกกิจการ
 
การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร : 45.34 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การเงิน,เช็ค
 
thank