Tags
โกโก้  เครื่องดับเพลิง  ฐานข้อมูล  วงจรตัดลูกคลื่น  ปลา  งานกระดาษทิชชู  หุ้นกู้  ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  ตัวแปร  ใบตอง  flow chart  วาล์วควบคุมทิศทาง  ทอดมัน  การเย็บผ้า  โรคเอดส์  ย่าม  OSI model  เค้กส้ม  เลขฐาน  การผูกผ้า  ผ้ารองจาน  present  วงจรลอจิก  ตั๋วเงิน  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ไข่เต่า  ข้าวต้มมัด  บลูเบอร์รี่  ทักทาย  Open Office  จัดการขยะ  เคลือบเรซิ่น  ลายข้าวหลามตัด  ลายปักไหมปัก  โกอินเตอร์  แหล่งพลังงาน  เครื่องมือกล  ไฟ  ประชากร  ผ้าปูโต๊ะ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  วงจรแม่เหล็ก  กฎความปลอดภัย  ผัด  แป้งทอด  ทองม้วน  function  วัตต์มิเตอร์  บ๊ะจ่าง  อาหาร  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การบัญชีเกี่ยวกับการขายลดตั๋วเงินรับ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การบัญชีเกี่ยวกับการขายลดตั๋วเงินรับ
 
 
การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร : 45.34 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การเงิน,เช็ค
 
การริบหุ้นวิธีที่ 1 : 45.25 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,ริบหุ้น
 
thank