Tags
เพ้นท์เล็บ  ประเภทของการไหล  ถั่วใบเตย  หุ้นกู้  ริบหุ้น  กรอบรูป  เมตริกซ์เอกลักษณ์  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  ปักผ้า  เลซี่ - เดซี่  Script  ไส้โหงวยิ้ง  เอกลักษณ์ไทย  หลอดให้คลื่นรังสีแสง  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  ASP.NET  พายไส้หวาน  วัตต์มิเตอร์  เครื่องมือกล  ประจุไฟฟ้า  ฮาวายเอี้ยน  Ability  acrobat  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  SMEs  safety system  Firewall  กฎความปลอดภัย  คาปาซิเตอร์  หลอดฟลูออเสเซนต์  ประกันภัย  เมตริกซ์  วงจรทวีแรงดัน  พฤติกรรมทางเพศ  มาเช่  นโยบายพลังงาน  ผู้ถือหุ้น  เฟรนว์โทส  รูปแบบพลังงาน  เทมปุระ  เลิกกิจการ  โครงงานวิทยาศาสตร์  ข้าวสาลี  วางแผนทางการเงิน  ภาพทิวทัศน์  HTML TAG  การเย็บแขนเสื้อ  แหล่งพลังงาน  ชาเขียว  ธนบัตร  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายการปรับปรุงดอกเบี้ยตั๋วเงิน และรายการโอนกลับ (Reversing Entry)

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  รายการปรับปรุงดอกเบี้ยตั๋วเงิน และรายการโอนกลับ (Reversing Entry)
 
 
หุ้นทุนได้รับคืน (Treasury Stock) : 44.24 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,หุ้นทุน
 
งบดุลของกิจการบริษัท : 44.30 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : งบดุล,บัญชีบริษัท
 
thank