Tags
วาดเขียน  กระเป๋าเก่า  รูปแบบพลังงาน  ต้นกระเทียม  พัฟ  ครีม  หลน  เอกพจน์  กระเป๋าผ้าฝ้าย  รายได้  ภาพทิวทัศน์  Text Field  สารกึ่งตัวนำ  เครื่องกำเนิดสัญญาณ   ม่าฮ้อ  ความต้านทานไฟฟ้า  ปอเปี๊ยะสด  ผูกผ้าแบบดอก  กระเป๋า  ขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่  อัลมอลด์  กฎของโอห์ม   สวิตซ์  สัญลักษณ์โลหะ  Self-bias  ขนมเปี๊ยะ  ขัดหน้า  เกล้าผม  ปักตรึงผ้า  ฮ่องกง  งาดำ  ปักตกแต่ง  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  คุณภาพลมอัด  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  ตุ๊กตาผ้า  ลูกพรุน  ธนบัตร  เขียนแบบ  ต่อเล็บ  สาลี่  ซิป  ระบบนิเวศ  กระเป๋าผ้าไหม  สมบัติของธาตุ  ความรู้สึก  ปอเปี๊ยะ  ยำ  Service Station  ซอยผม  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การบัญชีเกี่ยวกับการขายลดตั๋วเงินรับ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การบัญชีเกี่ยวกับการขายลดตั๋วเงินรับ
 
 
การเลิกกิจการบริษัท จำกัด : 48.41 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,เลิกกิจการ
 
งบดุลของกิจการบริษัท : 44.30 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : งบดุล,บัญชีบริษัท
 
การจำหน่ายหุ้นกู้ : 45.38 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags :
 
thank