Tags
หุ้นกู้   หนี้สิน  มอเตอร์ 1 เฟส  พาน  อิ่วก้วย  compress  การพับผ้า  คุกกี้สมุนไพร  แอปเปิ้ล  การเรียงสับเปลี่ยน  เปี๊ยะชาววัง  ยำ  Greeting  ตั๋วแลกเงิน  matter  เค้กหน้าแอปเปิ้ล  สับปะรด  ผลิตผลร่วม  กระเป๋าถือ  ปักแต่งยีน  ถังเก็บลมอัด  อัญชัน  ความดันในของไหล  Firewall  พายผัก  มูส  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  มู่ลี่  คุกกี้นิ่ม  กัดกระจก  ยาสมุนไพร  Bakery  Specialist  ปากหม้อ  แอบเปิ้ล  สิ่งเสพติด  จรรยาบรรณ  คาปาซิเตอร์  การสูญเสียพลังงาน  สวิตซ์  บริโอช  การใช้ยา  ทรงตรง  ชิฟฟอน  แกงเขียวหวาน  กล่องบรรจุภัณฑ์  กุ้ง  พัฟท์  พีชคณิตแบบบลูลีน  ไบแอสทรานซิสเตอร์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน
 
 
 
thank