Tags
กระเป๋าจ่ายตลาด   เครื่องวัดแบบวงจรบริดจ์  Introduce  โมบาย  ฝากระปุกแก้ว  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  น้ำพริกเผา  วงจรฟิลเตอร์  สารกึ่งตัวนำ  มูลี่  ต้นกระเทียม  ดีท๊อกซ์ผม  Photoshop  ปักแต่งภาพ  ดอกเบี้ย  สาบเสื้อ  ที่รองจาน  มัน  อาหาร  ปีชวด  พายไส้หวาน  safty  player  กระเป๋าผ้าฝ้าย  ต้นทุนการผลิต  อิ่วก้วย  จับลอนผม  FTP  โปรแกรม PCL  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  Leave  พุทธธรรม  พฤติกรรมทางเพศ  จัดการขยะ  เมี่ยง  การอ้างเหตุผล  SSH  ขนมอบ  ภาพปะติด  เลซี่ - เดซี่  สิ่งเสพติด  ตารางค่าความจริง  ชอคชิพ  ความหนืด  ผ้ากันเปื้อน  โรคเอดส์  เพ้นท์เล็บ  บัวหิมะ  สมบัติของสาร  เม็ดมะม่วงหิมพานต์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
บทที่ 3 องค์กรธุรกิจ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  บทที่ 3 องค์กรธุรกิจ
 
 
บทที่ 6 เอกสารการธนาคาร : 42.54 นาที
ครูสารภี กายโรจน์
Tags : ธุรกิจ,เอกสารธุรกิจ
 
บทที่ 4 หลักการจัดการ : 47.13 นาที
ครูชนิตา หงษ์ทอง
Tags : การจัดการ,ธุรกิจ
 
 
thank