Tags
ถั่วแดง  วงจรพิมพ์  ปักกรอบรูป  งานปั้น  วางแผนทางการเงิน  วุ้น  ที่ใส่ดินสอ  แห้ว  วงจรสตาร์  ต้นทุน  Open Office  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  คำนวณเลขฐาน  ไหว้พระจันทร์  ขัดหน้า  แหล่งกำเนิดแสง  วงจรรักษาระดับแรงดัน  อาหารว่าง  กระเป๋าผ้าฝ้าย  การแจกแจงแบบปกติ  ย่าม  อาหารสุขภาพ  โจ๊ก  ตุ๊กตาหมี  อากาศ  เครื่องมือกล  งานฝีมือ  เครื่องวัดแบบวงจรบริดจ์  เบเกอรี่  ม้วนผม  ฐานข้อมูล  ขมปังพิต้า  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  ทองม้วน  ตรรกศาสตร์  function  Self-bias  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  รังดุม  array  การเลือกผ้า  โอห์ม  อาหารหวาน  ร้อยมาลัย  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  การหักเหแสง  ไอซี  กล่องบรรจุภัณฑ์  brownie  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ
 
 
บทที่ 4 หลักการจัดการ : 47.13 นาที
ครูชนิตา หงษ์ทอง
Tags : การจัดการ,ธุรกิจ
 
บทที่ 6 เอกสารการธนาคาร : 42.54 นาที
ครูสารภี กายโรจน์
Tags : ธุรกิจ,เอกสารธุรกิจ
 
 
thank