Tags
ถังเก็บลมอัด  ขั้วแม่เหล็ก  mail client  ข้าวเม่า  การออม  Image Ready  โปรแกรมนำเสนอ  กระต่าย  ทูน่า  กระเป๋า  หมวก  เลขฐาน  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  แม่เหล็ก  กล้วยหอม  โปรแกรมประมวลผลคำ  วางแผนรายจ่าย  งบ  มู่ลี่  โครงงานวิทยาศาสตร์  ข้าวสาลี  มาเช่  แป้งจี่เผือก  คาปาซิเตอร์  มูลี่  คะน้า  วงจรรักษาระดับแรงดัน  งานฝีมือ  การสุ่มตัวอย่าง  กล่องบรรจุภัณฑ์  Action  โอรีโอ้  จิ๊กซอ  กระเป๋าผ้า  brownie  ข้อมูล  SSH  ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  ปักลูกโซ่  ผ้าเช็ดปาก  เพ้นท์ผ้า  Script  องค์กรธุรกิจ  ต้นทุน  สัจนิรันดร์  ไส้โหงวยิ้ง  โอห์มมิเตอร์  การใช้พลังงาน  ปกสมุด  พุทธประวัติ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 7 Records
Hand Tools เครื่องมือ : 43.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Hand Tools,กฏความปลอดภัย,เครื่องมือ
 
กระเป๋าเครื่องมือตัดเย็บ : 50.19 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
thank