Tags
อัตราการไหล  แสง  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  ขนมปังหน้าคุกกี้  ศาสนาพุทธ  ตารางค่าความจริง  feel  ปักตรึงผ้า  ทักทาย  โปรแกรมประมวลผลคำ  แม่เหล็กไฟฟ้า   วงจรทวีแรงดัน  ความเร็วแสง  พิซซ่ากระเป๋า  เส้นหมี่  หม้อแปลงไฟฟ้า  โกอินเตอร์  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  สีน้ำมัน  ดับเพลิง  โครงงานวิทยาศาสตร์  ของว่าง  unzip  สถานที่  ของเล่น  safety  เครื่องมือกล  ลำใย  มูส  หมั่นโถว  กฎการส่องสว่าง  สาหร่าย  Office Equipment  กระดาษสา  ใบเตย  รักษ์น้ำ  Topology  การผูกผ้า  สาลี่  เครื่องดับเพลิง  มูลี่  safty  สัญลักษณ์งานเชื่อม  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  Greeting  ภาวะโลกร้อน  ปักกรอบรูป  ข้าวโอ๊ต  กล่อง  วงจรสตาร์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
บทที่ 8 ความหมายของเงินทุนและประเภทของเงินทุน

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  บทที่ 8 ความหมายของเงินทุนและประเภทของเงินทุน
 
 
บทที่ 4 หลักการจัดการ : 47.13 นาที
ครูชนิตา หงษ์ทอง
Tags : การจัดการ,ธุรกิจ
 
บทที่ 6 เอกสารการธนาคาร : 42.54 นาที
ครูสารภี กายโรจน์
Tags : ธุรกิจ,เอกสารธุรกิจ
 
บทที่ 3 สหกรณ์ : 47.43 นาที
ครูดวงฤดี สังข์ทอง
Tags : ธุรกิจ,สหกรณ์
 
 
thank