Tags
เป้  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  ปักลูกโซ่  ภาพจิ๊กซอ  กล่อง  ข้าวเกรียบ  ไตรแอค  มะนาว  โปรแกรมคำนวน  หุ้นส่วน  การผูกผ้า  workplace  ไฟ  พายผัก  IP Address  ครีม  ความเร็วแสง  เช็ค  วิถึไทยพอเพียง  Dreamwaver   แกงเขียวหวาน  อัตราการไหล  สมบัติของธาตุ  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  กระเป๋าเอนกประสงค์  เขียนแบบโครงสร้าง  สัมภาษณ์  พาย  ลายซิ่น  Count  ขนมขิง  Data Management  การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์  ไส้ครีม  flow chart  ปลาช่อน  ซาลาเปา  กระเป๋าถือ  ทักทาย  จิ๊กซอ  ภาพสัตว์  คอมมิวเตชั่น  สับปะรด  คุกกี้  หม้อแปลงไฟฟ้า  ผลิตผลพลอยได้  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  ตั๋วแลกเงิน  อาหารหวาน  เงินทุน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 71 Records
บทที่ 3 องค์กรธุรกิจ : 44.22 นาที
ครูดวงฤดี สังข์ทอง
Tags : ธุรกิจ,องค์กรธุรกิจ
 
บทที่ 3 สหกรณ์ : 47.43 นาที
ครูดวงฤดี สังข์ทอง
Tags : ธุรกิจ,สหกรณ์
 
บทที่ 4 หลักการจัดการ : 47.13 นาที
ครูชนิตา หงษ์ทอง
Tags : การจัดการ,ธุรกิจ
 
thank