Tags
แฟคทอเรียล  ผ้าเช็ดปาก  เครื่องกำเนิดสัญญาณ   brownie  ปักแต่งภาพ  หมี  ตุ๊กตาหมี  การบัดกรี  ข้าว  ขนมขิง  เต้าหู้  สมการเชิงเส้น  เยื่อไผ่  สินเชื่อ  extreme heat  ตัวต้านทาน  หลอดฟลูออเรสเซนต์  วงจรควบคุม  ลืมกลืน  จัดการขยะ  ชิพ  ปลาหมึก  ปักตรึงผ้า  การแลกเปลี่ยน  โมเสก  สัญลักษณ์งานท่อ  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  อากาศ  กัดกระจก  อาหารเพื่อสุขภาพ  Form  ลายพัด  กระเป๋าหิ้ว  Road Signs  ความช่วยเหลือ  ขนมหวาน  ปั้นตุ๊กตา  หลอดฟลูออเสเซนต์  Signal Generator  ความสามารถ  เศรษฐกิจ  เมตริกซ์เอกลักษณ์  ปักผ้า  รับปริญญา  PHP  คุกกี้  กระเป๋าถือ  ผลไม้  ถั่วกวน  การวางตัว  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 100 Records
กระเป๋าเครื่องสำอางค์ : 37.45 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
 
เครื่องประดับจากขวด : 43.12 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : เครื่องประดับ,งานศิลป์
 
การผลิตลมอัด : 0.2 นาที
ครูอุดม หิรัญพันธุ์
Tags : เครื่องอัดลม,นิวเมติกส์
 
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
 
การต่อเซลล์ไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : การต่อเซลล์ไฟฟ้า,เซลล์ไฟฟ้า
 
กฎของโอห์ม : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : กฎของโอห์ม ,กำลังไฟฟ้า ,พลังงานไฟฟ้า
 
thank