Tags
ปลากริม  แต่งผม  ปักผ้า  Diode  ผลไม้  องค์กรธุรกิจ  เครื่องกำเนิดความถี่   คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  วางแผนรายจ่าย  บริโอช  ขั้วแม่เหล็ก  โปรแกรมประมวลผลคำ  สโคน  วงจรเรียงกระแส  เฟรนว์โทส  ขนมเปี๊ยะ  พระไตรปิฎก  กระเป๋าจักสาน  หอยทอด  อบายมุข  อาหารหวาน  เยื่อไผ่  เขียนโปรแกรม  แผนธุรกิจ  ปลาช่อนทอด  คาวบอย  งานดอกไม้  ขนมหวาน  เข็มมือ  รองเท้าแตะ  ขนมปังกระทง  เปี๊ยะ  ชิฟฟ่อน  สมบัติของแสง  อิ่วก้วย  E-R Model  หมั่นโถว  smart art  งบดุล  มูส  พายไข่  Hand Tools  หลน  การเย็บแขนเสื้อ  สนามแม่เหล็ก  สัญลักษณ์โลหะ  ต่อเล็บ  ที่จับตู้เย็น  หม้อแปลงไฟฟ้า  มะนาว  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 100 Records
กระเป๋าเครื่องสำอางค์ : 37.45 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
 
เครื่องประดับจากขวด : 43.12 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : เครื่องประดับ,งานศิลป์
 
การผลิตลมอัด : 0.2 นาที
ครูอุดม หิรัญพันธุ์
Tags : เครื่องอัดลม,นิวเมติกส์
 
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
 
การต่อเซลล์ไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : การต่อเซลล์ไฟฟ้า,เซลล์ไฟฟ้า
 
กฎของโอห์ม : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : กฎของโอห์ม ,กำลังไฟฟ้า ,พลังงานไฟฟ้า
 
thank