Tags
Greeting  ปักคัดเวิร์ค  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  สารชีวภาพ  พานพุ่ม  ปู  สัมพันธภาพ  Direction  ตารางค่าความจริง  เลิกกิจการ  คัพเค้ก  ปลาดุก  ผลิตผลพลอยได้  รูปแบบพลังงาน  แบบเสื้อ  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  ราดหน้า  กระเป๋าผ้า  Help  ทำลอนผม  ป้ายอวยพร  วานิลา  มัลติมีเดีย  Rules and Precaution sign  เบเกอรี่  ลูกพรุน  ไก่  ครีม  อาหารไทย  เช็ค  ที่ห้อยโทรศัพท์  ออสซิลโลสโคป  แหล่งข้อมูลธุรกิจ  การหมุนมอเตอร์  คุกกี้  compress  ไดร์ผม  แรงดันไฟฟ้า  ความสว่าง  พายคาว  พระสงฆ์  mail merge  การแสดงความเป็นเจ้าของ  พัฟท์  ตัวเหนี่ยวนำ  การสะท้อนแสง  กฏความปลอดภัย  เขียนแบบท่อ  เสื้อผ้า  ผู้บริโภค  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 31 Records
บทที่ 3 องค์กรธุรกิจ : 44.22 นาที
ครูดวงฤดี สังข์ทอง
Tags : ธุรกิจ,องค์กรธุรกิจ
 
บทที่ 3 สหกรณ์ : 47.43 นาที
ครูดวงฤดี สังข์ทอง
Tags : ธุรกิจ,สหกรณ์
 
บทที่ 4 หลักการจัดการ : 47.13 นาที
ครูชนิตา หงษ์ทอง
Tags : การจัดการ,ธุรกิจ
 
thank