Tags
forms  รักษ์น้ำ  เจริญปัญญา  เครื่องมือและอุปกรณ์  ขนมปังปลา  กัดกระจก  ขนมปังกระทง  กระเป๋าเสื้อ  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  safety system  สารกึ่งตัวนำ  ขนมปังไส้วีทเจิม  SMEs  สุขภาพ  บริหารความเสี่ยง  กับข้าว  มูส  พิซซ่า  ข้าวสาลี  ขนมหวาน  HTML TAG  ไฟ  เบเกอรี่  ขนมไทย  ไหว้พระจันทร์  ปลากระพง  ตัวเชื่อมประพจน์   สาร  อบายมุข  feel  ปู  ท๊อฟฟี่เค้ก   ค่าจ้าง  ของเล่น  ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  วงจรควบคุม  การเรียงสับเปลี่ยน  Web Server Control  จิ๊กซอ  ปักแต่งภาพ  โมเสก  ผูกผ้าแบบระย้า  เซ็ทผม  คำนวณเลขฐาน  ตุ๊กตาผ้า  พุทธธรรม  protect  ข้าวโอ๊ต  วงจรเกท  เขียนแบบโครงสร้าง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 47 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
การบริหารความเสี่ยง : 46.14 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,บริหารความเสี่ยง,แผนธุรกิจ
 
thank