Tags
ประเมินผลธุรกิจ  อัลมอลด์  แบบแขนเสื้อ  ภาพปักปะ   วงจรพิมพ์  แม่เหล็กไฟฟ้า   เมเบิล  โอห์มมิเตอร์  พายไข่  ภาวะโลกร้อน  ที่ห้อยโทรศัพท์  เครื่องมือ  ปักเดินเส้น  ดีเทอร์มิแนนท์  ไหมปัก  กุ้ง  ขนมคุกกี้  ที่รองจาน  ราสเบอร์รี่  ตัดเสื้อ  วงจรควบคุม  ที่ติดตู้เย็น  ขนมปังม้วน  วงจรแม่เหล็ก  หมูสับ  เคลือบรูป  ผมทรงฟาร่า  ตรรกศาสตร์  การออม  คอมพิวเตอร์กราฟิก  นิติกรรรม  Java Script  Season  พีชคณิตแบบบลูลีน  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  คุกกี้ฟักทอง  สนามแม่เหล็ก  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ดอกไม้  การมองเห็น  การต่อเซลล์ไฟฟ้า  เค้กส้ม  เครื่องมือกล  Weather  รังดุม  การอ้างเหตุผล  แรงดันแม่เหล็ก  ปลาจาระเม็ด  ผัดกระเพรา  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 32 Records
บทที่ 3 องค์กรธุรกิจ : 44.22 นาที
ครูดวงฤดี สังข์ทอง
Tags : ธุรกิจ,องค์กรธุรกิจ
 
บทที่ 3 สหกรณ์ : 47.43 นาที
ครูดวงฤดี สังข์ทอง
Tags : ธุรกิจ,สหกรณ์
 
บทที่ 4 หลักการจัดการ : 47.13 นาที
ครูชนิตา หงษ์ทอง
Tags : การจัดการ,ธุรกิจ
 
thank