Tags
บลูเบอร์รี่  ปลาหมึก  ข้าวเม่า  ท๊อฟฟี่เค้ก   Topology  ปักแต่ง  กระเป๋าผ้าไหม  วางแผนทางการเงิน  โจ๊ก  เบียร์  if-else  ปอเปี๊ยะ  รายได้  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  โครงงานวิทยาศาสตร์  การเลือกคู่  ที่ติดตู้เย็น  ปักก้างปลา  danger  ไข่  ต้นทุน  เครื่องวัดเฉพาะงานทางไฟฟ้า  แต่งผม  รูปแบบพลังงาน  ตะโก้  ปกสมุด  สาร  เบเกอรี่  SMEs  ที่ใส่ดินสอ  สนามแม่เหล็ก  ลอดช่อง  Ability  แบบเสื้อ  player  ผลไม้  การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์  ตัดเสื้อ  แป้งจี่  เพ้นท์ผ้า  C  ช่อบูเก้  แบบปกเสื้อ  สถิติ  งบดุล  กฏความปลอดภัย  ปักแต่งยีน  อุบัติเหตุจากการทำงาน   ปลาดุก  ขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 43 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
การบริหารความเสี่ยง : 46.14 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,บริหารความเสี่ยง,แผนธุรกิจ
 
thank