Tags
Tools and Equipment  Book  ระบบนิเวศ  Time  ไส้สัปปะรด  การส่องสว่าง  ที่ติดตู้เย็น  แกง  ไวท์มอล์  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  Word  กล่องทิชชู  แกงเผ็ด  ขั้วแม่เหล็ก  เพ้นท์แก้ว  เสริมสวย  Office Equipment  สารชีวภาพ  เอกลักษณ์ไทย  นวดรักษาโรค  ความต้านทาน  ขนมปังเมเบิลโอ๊ตมิล  เอสซีเอส  โอรีโอ้  รักษ์น้ำ  ไส้ครีม  หุ้นส่วน  Where  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  ขนมปังเบียร์  โอ๊ต  เป็ดย่าง  เปี๊ยะชาววัง  บัญชีต้นทุน  งานดอกไม้  PHP  วานิลา  FET  ไส้ผัก  การผูกผ้า  แรงลอยตัว  เต้าหู้  ไข่เยี่ยวม้า  เซลล์ไฟฟ้า  เสื้อผ้า  ฮาวายเอี้ยน  มอเตอร์ 1 เฟส  แบบตัดเสื้อ  ออสซิลโลสโคป  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 43 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
การบริหารความเสี่ยง : 46.14 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,บริหารความเสี่ยง,แผนธุรกิจ
 
thank