Tags
แป้งจี่เผือก  หมูแดง  การนับ  ไวท์ช็อคโกแลต  สมบัติของธาตุ  safety  พฤติกรรมทางเพศ  คะน้า  ชอคโกแลต  วงจรไฟฟ้า  โปรแกรม PCL  พาย  ลายปักไหมปัก  เขียนแบบ  ราดหน้า  ปลาทอด  พียูที  สิ่งเสพติด  ช่อบูเก้  File Server  พลังงานไฟฟ้า  ทิชชู  ถังเก็บลมอัด  ขนมปังหน้าคุกกี้  ที่รองจาน  ผ้า  อุณหภูมิสี  กระเป๋าหิ้ว  ความน่าจะเป็น  ปักเดินเส้น  เมตริกซ์เอกลักษณ์  เงินปันผล  ผู้บริโภค  Greeting  การแปลงเลขฐาน  การเลือกผ้า  พระสงฆ์  วงจรรักษาระดับแรงดัน  เช็ค  แยม  ชอคชิพ  หม้อแกง  คุกกี้ไวท์มอลล์  ขิง  รหัสของอุปกรณ์นิวเมติกส์  เครื่องดับเพลิง  หลอดให้คลื่นรังสีแสง  Spreadsheet  กระเป๋าเสื้อ  เครื่องกำเนิดสัญญาณ   
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 43 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
การบริหารความเสี่ยง : 46.14 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,บริหารความเสี่ยง,แผนธุรกิจ
 
thank