Tags
เช็ค  พีชคณิตแบบบลูลีน  ย้ายเกร็ด  สิ่งเสพติด  ขนมกล้วย  กรอบรูป  พุทธสาวก  ตัวเชื่อมประพจน์   คุณภาพลมอัด  ท๊อฟฟี่เค้ก    หนี้สิน  เอแคล  ที่ใส่ดินสอ  ตรรกศาสตร์  หอยแมลงภู่  หม้อแปลงไฟฟ้า  มู่ลี่  น้ำสลัด  ปมฝรั่งเศส  ขยายคอเสื้อ  ปู  การสะท้อนแสง  ใบไม้  วุ้น  ร้อยมาลัย  คอมพลีเมนต์  คัสตาร์ด  ปักคัดเวิร์ค  ขัดหน้า  ครีมชีส  ASP.NET  ใบตอง  ทรายอัด  ความต้านทาน  ข้าวเกรียบ  วงจรวีตสโตนบริดจ์  Leave  แบบเสื้อ  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  หัวต่อพีเอ็น  ผูกผ้าแบบดอก  บลูเบอร์รี่  ไดร์ผม  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  การบัญชี  แบบทดสอบ  ดีเทอร์มิแนนท์  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  fire  หน่วยผลิตสูญหาย  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 57 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
การบริหารความเสี่ยง : 46.14 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,บริหารความเสี่ยง,แผนธุรกิจ
 
thank