Tags
การปรับความเร็วมอเตอร์  แรงดันแม่เหล็ก  Photoshop  ยาสมุนไพร  กระเป๋าสตางค์  วงจรพิมพ์  ลูกชุบ  พายคาว  ประวัติการทำงาน  โรคเอดส์  จริยธรรมทางธุรกิจ  Linux  ปั้นตุ๊กตา  คะน้า  ขนมถ้วย  อิ่วก้วย  เงินปันผล  player  มะพร้าวเผา  ปั้นกระดาษ  พุทธประวัติ  สะเต๊ะ  ความเร็วแสง  ค่าความต้านทานรวม   อาหารเจ  ต้นกระเทียม  เย็บเสื้อ  การส่องสว่าง  ภาพปักปะ   มอลเบอรี่  ผงกะหรี่  ธุรกิจ  เมล็ดทานตะวัน  HTML TAG  ไวท์ช็อคโกแลต  เป้  ผ้าเช็ดปาก  อาหาร  วางแผนรายจ่าย  การจัดการ  แยม  งบกำไรขาดทุน  ต่อเล็บ  Resume  เปี๊ยะชาววัง  การอนุญาต  ตรรกศาสตร์  นวดหน้า  แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ  เงินฝาก  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 47 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
การบริหารความเสี่ยง : 46.14 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,บริหารความเสี่ยง,แผนธุรกิจ
 
thank