Tags
feel  อุปกรณ์สำนักงาน  การผูกผ้า  ขนมปังหน้าคุกกี้  ออสซิลโลสโคป  ประเภทของการไหล  ขนมอบ  วาดเขียน  ราดหน้า  ซองโทรศัพท์  ความต้านทาน  ASP.NET  ชิฟฟ่อน  เค้กผลไม้  สับปะรด  แป้งทอด  สายดิน  SKYPE  อาหารหวาน  เคลือบเรซิ่น  พีนัทบัตเตอร์  fire extinguisher  เสื้อคอกลม  สินเชื่อ  ที่ติดตู้เย็น  กระทง  หม้อแกง  ขนมหวาน  แอปเปิ้ล  Time  แรงลอยตัว  แบล็คฟลอเรสต์  Catalog  ความช่วยเหลือ  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  Ask  การเลือกคู่  ตัวบ่งปริมาณ  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  ย่าม  กฎความปลอดภัย  เงินทุน  ปากหม้อ  เมตริกซ์  ภาษีอากร  extreme heat  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  อิ่วก้วย  Season  การเงิน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 43 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
การบริหารความเสี่ยง : 46.14 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,บริหารความเสี่ยง,แผนธุรกิจ
 
thank