Tags
ปลาช่อน  ภาพปะติด  ที่จับตู้เย็น  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  สถานที่  วงจรขนาน  กระเป๋าจ่ายตลาด   Resume  คุกกี้ใหญ่  ควบคุมต้นทุน  ระบบปฏิบัติการ  โอห์ม  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  ขนมปังกรอบ  กระเป๋าผ้า  การออม  ที่รองแก้ว  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  J-FET  extreme heat  สมการเชิงเส้น  มัลติมีเดีย  ปักแต่ง  พลังงานไฟฟ้า  พิซซ่า  ฟิวส์  มารยาทชาวพุทธ  เครื่องดับเพลิง  โจ๊กงาดำ  การนับ  แบบปกเสื้อ  สหกรณ์  ภาพทิวทัศน์  พล่า  ปักปะ  FET  ข้าวผัด  ราดหน้า  ข้าว  ความช่วยเหลือ  หมี  หุ้นส่วน  เส้นใหญ่  ยูเจที  นโยบายพลังงาน  ฐานข้อมูล  กฏความปลอดภัย  smart art  น้ำพริก  ที่รองจาน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 50 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ : 44.4 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,ผู้ประกอบการ
 
การบริหารความเสี่ยง : 46.14 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,บริหารความเสี่ยง,แผนธุรกิจ
 
thank