Tags
Samba  mail merge  ปลาทอด  สินเชื่อ  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  มาเช่  ขัดหน้า  Number  ฮ่องกง  ชุดบริการลมอัด  สัปปะรดกวน  เงินปันผล  Mysql  เย็บเสื้อ  เกลียว  งบประมาณ  ขนมปังเบียร์  คอมพลีเมนต์  ผมทรงฟาร่า  กาแฟ  กระเป๋าเอนกประสงค์  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  ทรงตรง  หลอดฟลูออเรสเซนต์  ต้นไม้  ปมฝรั่งเศส  Direction  ร้อยลูกปัด  เขียนโปรแกรม  ผ้าตกแต่งโต๊ะ  ดอกไม้  โกอินเตอร์  งบ  เมล็ดทานตะวัน  แครอท  ตกแต่งจาน  จัดการขยะ  งานดอกไม้  กลศาสตร์ของไหล  การอนุญาต  การปรับความเร็วมอเตอร์  เกล้าผม  dangerous  บริดจ์ไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  โปรแกรมนำเสนอ  เครื่องมือกล  ชอคชิพ  safety equipment  เข็มมือ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 50 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ : 44.4 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,ผู้ประกอบการ
 
การบริหารความเสี่ยง : 46.14 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,บริหารความเสี่ยง,แผนธุรกิจ
 
thank