Tags
ปักแต่งยีน  สมการเชิงเส้น  กระเป๋าจักสาน  ขนมคุกกี้  ค่าเงิน  ถ้วยฟู  เค้กหน้าแอปเปิ้ล  สับปะรด  บริษัท  ตัวแปร  เขียนแบบแผ่นคลี่  การแปลงเลขฐาน  ตุ๊กตาผ้า  Install Linux  สมบัติของธาตุ  ฟักทอง  แห้ว  ดีเทอร์มิแนนต์  ทิศทาง  ดีท๊อกซ์ผม  อาชีพ  ที่ไหน  สัมภาษณ์  ผู้บริโภค  รหัสของอุปกรณ์นิวเมติกส์  กระเป๋าเสื้อ  วงจรรักษาระดับแรงดัน  ตรรกศาสตร์  โจ๊ก  แขนเสื้อ  Presentation  แผนธุรกิจ  จริยธรรมทางธุรกิจ  Resume  ปลาดุกฟู  โดนัท  protect  เสื้อฮาวาย  แมวน้ำ  ไข่เต่า  หลอดฟลูออเสเซนต์  กับข้าว  Visual Studio  วาดเขียน  ตัวต้านทาน  ตัดเสื้อ  กฎของโอห์ม   ฟังก์ชัน  Proxy  ครีม  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 50 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ : 44.4 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,ผู้ประกอบการ
 
การบริหารความเสี่ยง : 46.14 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,บริหารความเสี่ยง,แผนธุรกิจ
 
thank