Tags
มู่ลี่  ไส้ผัก  เค้กผลไม้  พลังงาน  กะหรี่พัฟท์  อุบัติเหตุจากการทำงาน   TCP/IP  เครื่องวัดไฟฟ้า  โวลท์มิเตอร์  เคลือบเรซิ่น  Information  มัลติมีเดีย  Catalog  ผงกะหรี่  หมูแดง  หลอดฟลูออเรสเซนต์  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  Permission  กาแฟ  วงจรขนาน  Greeting  ผู้ประกอบการ  ปักตรึงผ้า  ขนมปังกรอบ  การใช้พลังงาน  Word  อุปกรณ์สำนักงาน  ขนม  บันทึกบัญชี  ผลิตผลพลอยได้  รับปริญญา  protect  อาชีพ  เย็บตะเข็บ  ประจุไฟฟ้า  การหักเหแสง  ที่รองจาน  อาหาร  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  ตกแต่งเสื้อ  ผ้าหุ้มขวดน้ำ  ภาษี  ปลาดุกย่าง  สตางค์  มอเตอร์  สนามแม่เหล็ก  งานกระดาษ  ต้นทุนการผลิต  Offer  ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 50 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ : 44.4 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,ผู้ประกอบการ
 
การบริหารความเสี่ยง : 46.14 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,บริหารความเสี่ยง,แผนธุรกิจ
 
thank