Tags
การ์ดอวยพร  การเย็บผ้า  การไหล  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  อาหารเพื่อสุขภาพ  น้ำพริกเผา  โอห์ม  การเรียงสับเปลี่ยน  กระเป๋าเก่า  ตุ๊กตาหมู  แหล่งข้อมูลธุรกิจ  การต้อนรับ  ตุ๊กตา  สโคน  ฝากระปุกแก้ว  ไส้ผัก  การอ้างเหตุผล  สาคู  SSH  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  บายศรี  ผัด  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  เมตริกซ์  แรงกระทำของของไหล  Diode  เส้นหมี่  อบายมุข  windows  กล่อง  HTML TAG  unzip  งานปะติด  การติดผ้า  ขัดหน้า  สาบเสื้อ  หุ้นทุนบริษัท  C  หมูหยอง  ขนม  CSS  รองเท้า  มาเช่  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  สังขยา  กระดาษล้มลุก  ปักเดินเส้น  ตัวหนีบ  อุปกรณ์สำนักงาน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 44 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
การบริหารความเสี่ยง : 46.14 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,บริหารความเสี่ยง,แผนธุรกิจ
 
thank