Tags
หน่วยผลิตสูญหาย  ผ้าตกแต่งโต๊ะ  สัญลักษณ์งานเชื่อม  แบบทดสอบ  ความต้านทาน  โมเมนตัม  เจริญปัญญา  ปากหม้อ  ประเมินผลธุรกิจ  การบัญชี  โมเสก  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  mail client  ตั๋วเงิน  ไส้ครีม  นวดหน้า  หมอนอิง  ปักแต่งยีน  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  ขนมอบ  การปรับความเร็วมอเตอร์  ผักโขม  การแจกแจงแบบปกติ  ตัดผมหญิง  ส้ม  เทมปุระ  หัวไชเท้า  ข้าวมัน  การแปลงเลขฐาน  การแสดงความเป็นเจ้าของ  นิพจน์  งานฝีมือ  พาย  ลำใย  TEST Main  กระดาษล้มลุก  รังดุม  ชอคโกแลต  Firewall  ดีเทอร์มิแนนต์  แฟกทอเรียล  เซต  แป้งทอด  Image Ready  เหรียญกษาปณ์  ทาร์ต  เขียนแบบท่อ  ขนมเปี๊ยไส้หมูหยอง  CASE Studio  รายได้  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 55 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ : 44.4 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,ผู้ประกอบการ
 
การบริหารความเสี่ยง : 46.14 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,บริหารความเสี่ยง,แผนธุรกิจ
 
thank