Tags
คอร์นเฟล็ก  ถั่วแดง  Dreamwaver   บันทึกบัญชี  ปลาทอด  โกโก้  ชิฟฟอน  ภาษาบาลี  ซอสพริก  ความน่าจะเป็น  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  มูลี่  สินเขื่อ  มัลติมิเตอร์  โจ๊ก  เขียนแบบ  การเลือกคู่  ชิพ  ฐานข้อมูล  ภาษี  ปากหม้อ  SiteMap  Road Signs  Weather  ฮาวายเอี้ยน  อุปกรณ์สำนักงาน  อากาศ  ตุ๊กตากระต่าย  ผ้าหุ้มขวดน้ำ  ตารางค่าความจริง  ภาษาคอมพิวเตอร์  การแจกแจงแบบปกติ  การเดินมอเตอร์ 3 เฟส  น้ำผึ้ง  มัฟฟินเมล็ดทานตะวัน  select  สัจนิรันดร์  ไหมปัก  การสุ่มตัวอย่าง  เบียร์  การตัดเสื้อ  ข้าวเม่า  บริโอช  พายผัก  มัน  excel  สมการเชิงเส้น  สัญลักษณ์งานเชื่อม  Firewall  การหักเหแสง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี (ต่อ)

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี (ต่อ)
 
 
การริบหุ้นวิธีที่ 2 : 44.21 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,ริบหุ้น
 
 
การริบหุ้นวิธีที่ 1 : 45.25 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,ริบหุ้น
 
การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร : 45.34 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การเงิน,เช็ค
 
thank