Tags
คัพเค้ก  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  งานประดิษฐ์  การติดผ้า  ปั้นกระดาษ  มอเตอร์ 1 เฟส  อบายมุข  บันทึกบัญชี  ฟักทอง  การใช้ยา  ตำลึง  แป้งจี่เผือก  มอเตอร์  โปรแกรมสำนักงาน  mail client  ดีเทอร์มิแนนต์  มาลัย  ขนมปัง  พลังงานในการไหล  แฟคทอเรียล  ไดแอค  ข้าวต้ม  กะหรี่พัฟท์  ขนมปังปลา  หัวต่อพีเอ็น  กระเป๋าซิ๊ป  งานปัก  จิ๊กซอ  powerpoint  โครงงานวิทยาศาสตร์  นึ่ง  ถักเปีย  มัลติมีเดีย  ปักคัดเวิร์ค  สายดิน  กระเป๋า  ลายพัด  หลอดคายประจุ  อาหารไทย  หุ้นส่วน  วาดเขียน  Style Sheet  มอเตอร์ไฟฟ้า  ซองโทรศัพท์  VOIP  เมตริกซ์เอกลักษณ์  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  ปลาดุกย่าง  ปีชวด  Web Server Control  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินในประเทศ ตั๋วแลกเงิน 2 ฝ่ายและ 3 ฝ่าย

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินในประเทศ ตั๋วแลกเงิน 2 ฝ่ายและ 3 ฝ่าย
 
 
 
งบดุลของกิจการบริษัท : 44.30 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : งบดุล,บัญชีบริษัท
 
thank